3.13.2007

Llei per la igualtat efectiva d'homes i dones
La setmana passada, coincidint amb el Dia de la Dona, vam aprovar en el senat el text de la llei que ara sols li resta l'aprovació definitiva en el Congrés de Diputats i la seva publicació en el Butlletí oficial de l'Estat.Vaig tenir la sort de ser la ponent del grup de l'Entesa Catalana de Progrés i poder participar en la ponència, comissió i finalment en el ple