4.12.2007

14 d'abril HOMENATGE a MARTA MATA


"Abril, aguas mil", diu la dita en castellà i enguany sembla que és així. Desitjo que aquesta porti fecunditat i prosperitat al país, que falta ens fa.
Feia dies que en el bloc també hi havia sequera, no per falta de temes per a tractar-hi sinó al contrari per excés, ja que el mes de març vaig anar tant i tant enfeinada que no em va ser possible dedicar-m´hi.
Les dues lleis, la de la igualtat i la d'universitats, que vaig portar com a portaveu de l'Entesa em van comportar feina de preparació, de negociació i d'exposició en comissió i en el ple que el bloc se'n va resentir. Intentaré però fer algun text per cada tema durant aquest mes per poder compensar el buit d'aquests dies.
Dissabte, 14 d'abril, aniversari de la república, celebrarem l'HOMENATGE A MARTA MATA, promogut per la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i organitzat per Rosa Sensat. Per a més informació www.martamata.cat que es pot consultar.
Avui, quan preparava la meva aportació a la taula rodona de la tarda de la formació continuada dels mestres i constatava l'evolució de l'Escola d'Estiu, d'aquella primera per mi, encara estudiant, i segona d'aquesta època, la de l'any 1967 ,que es celebrà als locals de les escoles Betània- Patmos a Pedralbes, del 17 al 30 de juliol, de forma totalment voluntària i pagant una quota indicativa de 700 ptes. per anar-hi, més els viatges i el dinar, em fa pensar en l'esperit renovador, altruïsta i d'implicació que teníem les 560 persones que hi vam participar.
És en aquella Escola d'Estiu que vaig veure per primer cop a la Marta Mata en un curs de lectura per a nens i nenes que ella hi feia de professora i recordo que ens va parlar del llibre "Un rètol per a Curtó", que vaig fer servir en el meu debut com a mestra per a llegir conjuntament nens i nenes de 8 a 11 anys que tenia en la mateixa classe.
L'Escola d'Estiu, des de l'any 1966 és una activitat emblemàtica de formació permanent per als mestres, des de la seva organització, a les classes, actuant en unes de professora i en altres d'alumna, i programant més activitats per a completar la formació no sols didàctica o pedagògica sinò també ciutadana.
Aquests dies que he rellegit molts articles, editorials i entrevistes de la Marta he fet un ampli recull de cites i aquí crec que aquesta s'hi adiu prou:
" Sempre he pensat que la formació del mestre havia d'anar íntimament lligada amb la pràctica escolar i fins i tot social.
Trobo una cosa terrible un mestre que només s'hagi mogut en el mon de l'escola i la Universitat. M'estimo més que es mogui en el món de la vida, dintre del qual s'engloba la ciència"