9.05.2007

EDUCACIÓ DE LA CIUTADANIA

Aquest estiu la prensa, que diu que es reflexe de la societat, ha omplert planes en el tema de l'assignatura d'Educació de la ciutadania. Alguns a favor i altres totalment en contra, tant que fins i tot demanen poder-ne objectar, coincidint aquests en moltes ocasions amb els més afins a un extremisme de practicants de la religió catòlica. Em resulta difícil comprendre que practiquen la religió que els fa bones persones i no vulguin ser a la vegada bons ciutadans, ara i en el futur, que ha de ser l'objectiu d'aquesta assignatura.
humana en el respecte que L'educació de la ciutadania ha de respondre al mandat constitucional de l'article 27.2 de la Carta Magna que diu " L'educació tindrà com objecte el ple desenvolupament de la personalitatals principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertatsfonamentals". Educar en valors democràtics ha de reflexar el pacte constitucional i els valors a educar no poden ser propietat de ningú, ni de dretes ni d'esquerres , ni de creences confessionals ni dels aconfessionals, han de ser valors comuns, tractats i viscuts a l'escola amb objectivitat, neutralitat i transparència.

No hay comentarios: