10.01.2007

CREIX LA TENSIÓ EN ELS DEBATS


El ple del Senat de la setmana passada va ser il·lustratiu de la diferenciació de llenguatge i per tant d’actituds i d’ideologia entre els senadors del Partit Popular i els senadors del grup Socialista, principalment en el debat que es va fer de dues propostes de llei sobre la Guàrdia Civil. Tot escoltant pensava que resultaria interessant que la ciutadania seguís algun d’aquests debats en directe per diferenciar la dreta (en aquest cas la més "carrasposa") i l’esquerra.


El grup Popular havia presentat una moció per fer comparèixer el president del govern, en el senat, per tractar sobre les deficiències de rodalies a Catalunya. A part que el reglament no ho permet ja que el seguiment de l’acció de govern la pot respondre qualsevol membre del govern, resulta curiós que ho facin en una moció saltant-se el reglament (que tots els grups volem modificar i ells s’hi oposen) i no ho facin en una pregunta al president del govern que durant aquesta legislatura (per primer cop des de l'inici de la democràcia) mensualment assisteix al senat per respondre als diferents grups, i el grup popular li pregunta en cada ocasió. Va perdre la moció perquè sols la va votar el seu grup, malgrat que en el moment de la votació va aparèixer el senador Josep Piqué i que no vam tornar a veure en els dos dies de ple.

En aquest ple es va aprovar per unanimitat una moció del grup de l'Entesa que demana al govern una comissió d’estudi per a buscar una solució patrimonial als edificis i instal·lacions propietat de la Seguretat Social que, en l’actualitat estan gestionats i mantinguts per les Comunitats Autònomes. Hi participaran el govern d'Espanya, les Comunitats Autònomes, la Seguretat Social, les organitzacions socials i els ajuntaments i en el termini d'un any han de fer una proposta a les Corts Generals.

No hay comentarios: