10.09.2007

SENAT: construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior


Ahir en la Comissió d’Educació i Ciència del Senat va comparèixer la ministra Sra. Mercedes Cabrera per informar sobre política universitària en el procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), conegut, també, com a procés de Bolognia, i la conseqüent reelaboració de titulacions universitàries.
La meva intervenció com a portaveu del grup de l’Entesa Catalana de Progrés va reforçar algunes de les línies que han estat les nostres aportacions durant la legislatura: els centres d’educació superior contemplats en l’article 3.5 de la LOE i la seva vinculació a l’article 36 de la LOU modificada. El govern ha de regular el règim de convalidacions per a continuar estudis universitaris a col·lectius amb titulacions de Grau Superior Artístics, Deportius i de Formació Professional. Aquest podria ser un camí per les persones, majoritàriament dones, amb el Títol del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil i volen estudiar per obtenir el Títol de Mestre.
Al fil de la verificació per part d’alguna administració dels títols universitaris que elaborarà cada universitat vaig enllaçar la reflexió amb els continguts d’educació de la ciutadania contemplats en alguns llibres de text, i els meus dubtes a que responguin al marc jurídic i legal de la Constitució i de les lleis aprovades en les Corts espanyoles.Observo un debat amb gran soroll mediàtic i, per la via dels fets, les editorials i els llibres de text van introduint, segons el seu parer i/o ideologia, les seves posicions dins les classes.

No hay comentarios: