12.17.2007

L'ENTESA RECLAMA L'ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS EN EL SENAT I LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ PER A CANVIAR LA FUNCIÓ DE LA CAMBRAEl portaveu de l'Entesa Catalana de Progrés, Ramón Aleu, defensarà demà en el Ple del Senat, una moció del grup en què es demana que el Senat canviï el seu Reglament per a reconèixer i emparar l'ús oral i escrit de les llengües oficials de l'estat espanyol en l'activitat ordinària de la Cambra Alta. També, es reclama que el Senat iniciï els treballs per a elaborar una proposta de reforma constitucional per tal què aquesta institució pugui exercir la funció de Cambra de representació territorial.

Segons l'Entesa, l'ús de les llengües oficials en el Senat està excessivament restringit per a expressar la pluralitat lingüística d'Espanya. L'última reforma del Reglament ha permès l'ús de totes les llengües en la Comissió General de les Comunitats Autònomes i la publicació de les iniciatives no legislatives en les llengües en què es presentin, a més del castellà. Tot i positiu aquest canvi, considera l'Entesa que és ineludible abordar el reconeixement de l'ús ple en l'activitat ordinària de la Cambra, tant en el Ple com en les Comissions, a més de la reproducció íntegra en el Diari de Sessions de les intervencions en la llengua en la qual s'hagi realitzat i de totes les iniciatives.

La Reforma del Senat és l'altre aspecte que es demana en la moció, ja que com defensa l'Entesa, quan la Constitució va consagrar al Senat com cambra de representació territorial, no es van detallar les seves funcions tenint en compte la incertesa sobre quantes comunitats autònomes i quin seria el seu grau competencial. Avui es produeixen incoherències com la composició majoritària de caràcter provincial, sent la província un concepte de voluntat centralista i no propi d'un estat de nervi federal. Per això, s'afegeix, es fa necessari un nou sistema d'elecció de senadors.

Altres aspectes que tracta la moció sobre la reforma del Senat és l'aspiració que el Senat proporcioni a les CCAA un fòrum de participació per a evitar conflictes de competències amb l'Estat, un lloc per a establir la cooperació entre les CCAA i l'Estat per a decidir la composició dels òrgans constitucionals i en les institucions europees. A més el Senat hauria d'assumir competències legislatives exclusives en qüestions territorials.