2.16.2006

LOE i el seu tràmit al Senat


Aquesta setmana, concretament dimarts va finalitzar el periode d'esmenes a la LOE (Llei orgànica d'educació). El Grup de l'Entesa Catalana de Progrés n'ha entrat 194 corresponent a les esmenes vives del Congrés dels grups d'ERC i IC i esmenes de presentació nova per part d'aquests dos grups i del PSC, així com també algunes per indicació del departament d'Educació de Catalunya respecte a alguns ajustaments. Tot sembla indicar que la Comissió d'educació i ciencia del Senat es reunirà per aprobar i rebutjar esmenes entre el 13 i 15 de març per tal que formi part de l'ordre del dia pel ple del 21 al 23 demarç

No hay comentarios: