2.19.2006

Educació i interculturalitat

Aquest és el títol de la jornada de reflexió i de debat que es va celebrar divendres i dissabte al PSC organtzades conjuntament la sectorial d'Educació i la Xarxa Latina.
Els quatre àmbits de treball corresponent a "Educació i interculturalitat", "Els recursos i estratègies a Catalunya de cara a l'atenció educativa als alumnes immigrants", "L'educació com a pilar de l'estat del benestar" i "El tractament de l'equitat a la LOE" van ser molt interessants i excessivament densos impossibilitant el diàleg entre els ponents i els assistents que hauríen donat més vivacitat i frescor al treball.
Personalment, i així em vaig comprometre en la meva intervenció és obrir debat:
Es possible conseguir un nivell alt de qualitat en l'educació, sense tenir de pagar un cost alt en termes de desigualtat?
Es d'esquerres, i possible per accedir tothom, el nivell d'excel.lencia en els continguts educatius?
Es possible una educació de qualitat des de la precarietat en els llocs de treball i des de sous tan baixos que fa impossible trobar persones que s'hi dediquin? Podem contraposar funcionaris a treball laboral subcontractat?
Com combatre les desigualtats socials per no incrementar les desigualtats educatives?

Aquest són alguns aspectes que en calma hauríem d'anar posant en el debat educatiu per la millora de la qualitat i del sistema des d'una visó d'esquerres i socialista, i, massa sovint aplacem el seu debat.

No hay comentarios: