3.06.2006

EL NOU ESTATUT

Aquests darrers dies, tot sembla indicar que el nou Estatut per a Catalunya serà una realitat. Després de l’acord entre Socialistes, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya, ja hi ha els vots suficients per l’acord un cop finalitzi la seva tramitació a Les Corts Espanyoles (Congrés de Diputats i Senat). És a dir, tenim l’Estatut a la punta dels dits.

Hem de recordar que aquest nou Estatut és fruit del Pacte del Tinell que signàrem per formar el govern catalanista i d’esquerres actual, i que en el seu text recollia, tal i com s’havien compromès els tres partits en els seus programes electorals, a elaborar en el Parlament de Catalunya un nou Estatut per a ser tramés a Les Corts Generals, realitzant, posteriorment, un referèndum entre tota la ciutadania de Catalunya.

Avui, però, en aquest nou Estatut ens hi falta encara l’acord d’Esquerra Republicana de Catalunya, un dels quatre partits que més s’ha involucrat en tot el procés, aportant, suggerint i participant des de la primera línia política. És per això, que en Pasqual Maragall -Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya- ha reinvindicat la continuació de les negociacions, demanant l’esforç de tothom per ajudar a buscar l’encaix que permeti als companys d’Esquerra Republicana a poder signar, amb dignitat, el seu compromís amb el nou Estatut.

Mentre mantenim l’esperança de que el nou Estatut no minvi el suport que va tenir amb la seva aprovació al Parlament de Catalunya, convé recordar que l’acord és un avenç indiscutible respecte a l’Estatut aprovat l’any 1979 i, per tant, és una excel·lent eina per treballar per la Catalunya del segle XXI. Repassem algunes qüestions. El futur Estatut de Catalunya veurà reconeguda la seva singularitat nacional i els seus drets històrics, així com els drets lingüístics tant de la llengua catalana com de l’aranesa. Catalunya, a més, podrà disposar de molts més recursos amb un sistema de finançament més transparent, just i solidari.

S’incorporen noves competències en el camp de la immigració, gestionant-se els permisos de treball dels treballadors estrangers amb coordinació amb l’Administració de l’Estat per expedir permisos de residència. També des de Catalunya, es gestionarà la Inspecció del treball, els ferrocarrils de rodalies i els ports i aeroports de manera consorciada. En l’Administració de Justícia també es comptarà amb més mitjans materials i personals i el Tribunal Superior de Justícia serà la última instància judicial al nostre país.

Les grans línies, doncs, avancen seguint els criteris i principis que, des de fa anys, veníem demanant i contemplant en els programes electorals del Partit dels Socialistes, per adequar l’Estatut a les noves necessitats i als canvis substancials que s’anaven produint a la nostra societat. Durant aquests últims vuit anys, l’acord de Convergència amb el Partit Popular ha impedit qualsevol intent de discussió al respecte. Ara, en aquest moment, ens congratulem que Convergència i Unió hagi tingut el coratge de trencar aquest acord i es sumi a una proposta enormement positiva per la nostra nació.

Així, doncs, comencem el tràmit d’aprovació de l’Estatut amb el ple convenciment que el tenim ja garantit, però pels socialistes, que vàrem brindar pel Pacte del Tinell, ens agradaria, també, que els actors d’aquell pacte participessin, tots, d’aquest triomf col·lectiu que també els pertany.


M.Assumpta Baig i Torras
Diputada al Parlament de Catalunya en
el Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi
i Senadora

Article publicat al Diari de Vilanova 3 de febrer de 2006

No hay comentarios: