1.27.2007

Ernest Maragall a la comarca d'El GarrafAhir el nou Conseller d'educació, Ernest Maragall, va dedicar el dia a visitar municipis i escoles de L'Alt Penedès i El Garraf. A primera hora de la tarda va posar, simbòlicament, la primera pedra del CEIP Sant Nicolau de Canyelles, dic simbòlicament perquè darrera ja s'hi veu una part de l'estructura de la nova escola, que des de fa tant temps la comunitat educativa del poble, i l' Ajuntament, hi han dedicat energies perquè sigui una realitat. En dono fe perquè també jo hi he posat part del meu treball, com va citar el Conseller en un elogi immerescut, com a parlamentària d'aquesta comarca.

A Vilanova i la Geltrú es va reunir amb la comunitat educativa que va voler participar, i es va poder esperar, ja que el Conseller arribà amb bastant retard. Va ser una trobada distesa en la que es tractaren diferents aspectes de l'educació, més de gestió que de reflexió, i en la que els presents van intercanviar demandes amb el Conseller. Va sortir la sisena hora, el barem i zonificació del decret de preinscripció d'alumnes, el manteniment i millora de centres, la necessitat de programació, i els delicats temes d'escoles bressol, les llengües a l'escola, la relació educació i món del treball i la descentralització de la gestió cap als ajuntaments.

Personalment vaig observar que les preguntes, demandes o suggerències al Conseller no van ser, en general, fetes pels mestres i el professorat i que sovint demanem autonomia per a les escoles però a la vegada demanem normes que siguin uniformes per a tots els centres. Cal obrir una reflexió respecte l'autonomia escolar i la democràcia en la gestió diària dels centres escolars que ens clarifiqui les competències, drets i deures, de cada administració i en el centres escolar de l'equip directiu, del consell escolar, de l'associació de mares i pares, del claustre i de cadascú des del seu àmbit individual com a persona.

No hay comentarios: