3.08.2010

MANIFEST DEL 8 DE MARÇ DEL PSCLes dones i els homes socialistes commemorem que avui, 8 de març, el Dia
Internacional de les Dones, fa 100 anys que la socialista Clara Zetkin va proposar
aquesta celebració amb l’objectiu de promoure el sufragi universal femení,
30 anys de l’adopció de la Convenció per a l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra les dones i 15 anys de la Plataforma d’Acció
de Beijing.
Hem de tenir molt presents aquests cent anys de lluita pels drets de ciutadania
de les dones. Avui hem de reivindicar més fort que mai la importància
de la igualtat d’oportunitats com a condició indispensable per al creixement
sostenible, l’ocupació, la competitivitat, l’excel•lència científica i la cohesió
social. La igualtat entre dones i homes és una qüestió de drets fonamentals i
de justícia social però també una condició prèvia per a la superació de la crisi
econòmica i financera que estem patint.
Les i els socialistes treballem per una transformació de les estructures i els
models tradicionals que persisteixen a la nostra societat. El dèficit que suposa
la baixa participació i representació de les dones, sobretot en el sector
econòmic i financer, significa una pèrdua de talent femení que no ens podem
permetre. D’altra, constatem la pervivència dels estereotips sexistes a la nostra
societat, sent especialment preocupant la reproducció d’esquemes masclistes
entre les generacions més joves.
En aquest context ens comprometem a seguir treballant perquè la igualtat de
gènere sigui una prioritat en totes les agendes polítiques i avalem la feina feta
pel govern d’esquerres a Catalunya que ha aconseguit que en 4 anys s’hagin
duplicat els recursos destinats a la lluita contra la violència de gènere. S’han
posat en marxa protocols sectorials de detecció, atenció i recuperació de les
dones que han patit maltractaments; es disposa de 19 jutjats de violència sobre
la dona i 5 oficines d’atenció a la víctima del delicte; s’han especialitzat
efectius dels Mossos d’Esquadra des dels Grups d’Atenció a la Víctima i s’han
creat espais específics a les comissaries; s’està desplegant la Xarxa d’Atenció
i Recuperació Integral amb nous Centres d’Intervenció Especialitzada (Salt,
Sant Feliu de Llobregat, Amposta i Tarragona); i s’ha dotat de més recursos al
món local pels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.
En l’àmbit de la igualtat d’oportunitats a la feina més de 400 empreses catalanes
han rebut suport i formació per a l’elaboració de plans d’igualtat;
accions com el Jo, directiva, la xarxa Ariadna de mentoria, la incorporació de
dones en el sector del metall i del motor, o els ajuts a les dones rurals per a
l’accés a la cotitularitat de les explotacions agràries han millorat la presència
de dones en sectors molt masculinitzats i en àmbits de presa de decisió. I
més de 3300 dones en situació de vulnerabilitat per l’atur o la violència s’han
beneficiat de diversos tipus d’ajuts.
Des del socialisme seguirem apostant per un nou contracte social que asseguri
el repartiment entre dones i homes de tots els treballs, els remunerats i
els de cura de les persones, així com el repartiment del poder en tots els àmbits.

1 comentario:

Miquel Quintana dijo...

em sembla molt bé. Però les mateixes dones discrimineu a les que no poden treballar i es queden a casa. I es queden perquè la seva malaltia els impedeix treballar. I les que ho han consentit són les dones metgesses i no que treballen a l'ICAM i a l'INSS. No voler reconèixer unes evidències clares és ceguessa interessada. No em val que us lloeu d'aquesta forma artificial quan deixeu de banda a les que no són treballadores. A les que heu decidit deixar i rebutjar. I a més sense cap ingrés econòmic, ni pensió per invalidessa ni res. Fareu una capta per mantenir-les?. Dins la solidaritat amb les dones maltractades crec que aquestes haurien de ser. Potser no les incloureu perquè el maltractament ha arribat de part vostre,i no voldreu que això es pugui conèixer. Sort en teniu que la gent és molt més lleste que tots vosaltres i sap buscar-se solucions per on calgui, perquè si han d'esperar els vostres ajuts ja poden seure.