6.20.2007

ABSTENCIÓ


La constitució dels nous ajuntaments, que es va fer dissabte, juntament amb les notícies publicades aquests dies en el tema de pactes, m'ha deixat una sensació d'insatisfacció i de feina no ben feta per part dels partits polítics.
Les eleccions municipals, elaboració de llistes, nombre de regidors i regidores, i ara nombre d'alcaldes i alcaldesses de cada grup polític ens les ha convertit en una competició estadística, que em sembla, que satisfà poc a la ciutadania. Aquest fet de millorar el ranking respecte l'anterior elecció municipal, i respecte als altres grups, ens comporta està més atents a la quantitat que a la qualitat.
Molts són els homes i dones que representen els valors del socialisme català, i d'altres opcions polítiques, en els seus pobles i ciutats cercant l'interés públic en les seves decisions; però malauradament, a tots els partits, se'ns comencen a "colar" persones que els mouen interessos privats personals o de promotores que juguen als seus interessos.
També tots els pactes són lícits per aconseguir el govern en els municipis però costen d'entendre quan responen a ideologies diferents, de dreta o d'esquerra, i, molt més quan els d'una mateixa opció conservadora o progressista podien sumar i no ho han fet.
Aquests, entre altres, són motius que creen abstenció i desencís de la democràcia, i que algunes persones diuen:" A la propera no votaré", i, cada vegada n'hi ha més que compleixen en les seves paraules.

6.12.2007

15 de juny Trenta anys de Democràcia

Aquest matí m’han entrevistat a Canal Blau Ràdio per recordar els 30 anys de les primeres eleccions democràtiques després del franquisme, i, tot recordant una data inoblidable, 15 de juny de 1977, hem repassat aspectes prou actuals com les campanyes electorals, l’absentisme, la llei electoral, tots ells amb un objectiu: ENFORTIR LA DEMOCRÀCIA.

Fa 30 anys la campanya electoral va ser la preparació d’una gran festa ja que ens calia donar a conèixer els partits, els candidats, el programa. Cada dia sortíem al carrer amb megafonia, tríptics, eslògans, música per recordar que el dia 15 era per moltes persones la nostra primera votació en democràcia i per altres era la recuperació d’una nova època democràtica. Ara, després de 30 anys i amb tecnologies de la informació i comunicació tan diferents, les campanyes queden realment mediatitzades pels mitjans de comunicació i centrades mediàticament pels líders de les forces polítiques, tant si són eleccions municipals com legislatives.

Fa 30 anys tots i totes estàvem motivats per anar a votar i obrir portes a un nou sistema polític, ara malauradament les persones absentistes ho veuen d’una altra manera ja que algunes es senten desmotivades pels polítics (homes i dones) per algun motiu, altres ja els hi sembla bé com estan i per això no hi participen, i ,altres no donen valor a la democràcia. Cal ensenyar a viure democràticament i per tant a ser, tots i totes, partícips de la mateixa. Participar vol dir tenir drets i correspondre amb els deures, i, un d’ells, és votar.

Fa 30 anys estrenàvem la llei electoral espanyola (perquè de catalana encara no n’hem aprovat cap) i, des de fa temps ja la qüestionem. Després de 30 anys ens cal reflexionar perquè la nova llei doni resposta a una democràcia participativa i representativa amb més força per governar sense anar en detriment dels partits amb menys representació i de la representativitat d’homes i dones de forma paritària.

La societat d’avui i la de fa 30 anys és diferent però malauradament continuem tenint un petit reducte terrorista que no creu en la democràcia i que ens marca molt a l’hora de fer política.