6.07.2006

REFERENDUM :11 dies

Segons el diari “El Mundo”, mitjà poc sospitós d’afavorir els interessos del govern Espanyol, el debat entre Mariano Rajoy i el president del govern, Rodríguez Zapatero ha fet que siguin més els ciutadans que han millorat la seva opinió sobre Zapatero, un 25,5%, mentre que un 25,6% manifesten que ha empitjorat l’opinió del líder del PP.

El PP s’ha instal•lat en la cultura del NO, demanen NO a l’Estatut de Catalunya, al d’Andalusia, diuen no a treballar conjuntament amb el govern per fer avançar el procés de pau a Euskadi, no volen negociar lleis que afecten al benestar de les persones. Cal que ens preguntem, on volen arribar?

El president del govern amb el “talante” que el caracteritza els hi va donant oportunitats i obrint possibilitats perquè no es quedin despenjats de l’ocasió, que sembla més certa en molts anys, d’aconseguir-ho, i, avui, en el Senat com a moneda de canvi ha rebut novament un no a tot, i també, novament, ho han fet sense l’educació mínima que hauria de caracteritzar una càmera de persones electes.
Informació de l’Estatut: la seguretat

1. Competència exclusiva en protecció civil, que és una competència amb entitat pròpia i diferenciada.
2. Competències executives de salvament marítim.
3. Col•laboració i participació en l’execució en matèria de seguretat nuclear.
4. Col•laboració en les emergències d’abast superior a Catalunya.
5. Competències pròpies en matèria de seguretat pública.
6. Planificació i regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i orientació de les polítiques públiques.
7. Augment de les competències del Mossos (crim organitzat, terrorisme, etc.)
8. Funcions governatives sobre l’exercici dels drets de reunió i manifestació.
9. Junta de seguretat presidida pel President de la Generalitat.
10. Incorporació a l’Estatut de les competències de control i vigilància al trànsit.
11. Competència exclusiva sobre videovigilància i el control del so i els enregistraments.
12. Competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, espectacles i activitats recreatives.
13. Competència executiva en matèria de seguretat privada, pel que fa a la inspecció, el control, la coordinació i la formació de totes les empreses que actuïn a Catalunya i l’autorització d’aquelles que tinguin el seu domicili social a Catalunya.
14. Intervenció de la Generalitat en jocs d’àmbit estatal: la creació de nous jocs o la modificació dels existents requereix la deliberació de la Comissió Bilateral i informe previ determinant de la Generalitat, llevat de les modalitats de joc i apostes atribuïdes, per a fins socials, a les organitzacions d’àmbit estatal caràcter social i sense ànim de lucre.

No hay comentarios: