6.16.2006

REFERENDUM : 2 dies

Avui és el darrer dia de Campanya, demà reflexió i diumenga tots i totes a votar i com a dona, socialista i catalanista us demano un SI.

Informació de l'Estatut: l'Estatut de les dones


L’Estatut de Catalunya serà el primer amb un Capítol de "drets i deures" que inclou drets de nova generació (sostenibilitat mediambiental, l'accés a les noves tecnologies, el dret a "morir dignament" o decidir sobre el propi cos).
L’estatut és un text marc avançat en quan als drets que reconeix a les dones. El decàleg ja diu: “La tradició política democràtica de Catalunya ha subratllat sempre la importància dels drets i dels deures, del saber, de l’educació, de la cohesió social i de la igualtat de drets, i avui, en especial, la igualtat entre dones i homes.”
L’Estatut reconeix a les dones el dret al desenvolupament de la personalitat, a viure amb dignitat, lliures d’explotació, maltractaments i discriminació i el dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats. Si aprovem l’Estatut els poders públics hauran de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real de les dones (art.41); tindrem la paritat : “la Llei Electoral catalana ha d’establir criteris de paritat en l’elaboració de les llistes electorals” (article 56), per tant homes i dones compartirem les decisions polítiques.


Recull el dret de les dones i l’obligació dels Poders Públics a:
- La lluita contra la violència de gènere i els actes de caràcter sexista i discriminatori - Fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic
- Promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l’elaboració i l’avaluació d’aquestes polítiques.
Aquest Estatut recull reivindicacions històriques del feminisme: el reconeixement al valor econòmic del treball de cura en l’àmbit familiar; i que “la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos pel que fa a les qüestions que poden afectar-ne la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos”.
Com va dir fa pocs dies Pasqual Maragall “en aquest estatut les dones han tingut una veu decisiva” i: “és l’estatut de les dones en bona mesura” .
Les dones hem de dir SI a aquest estatut, per que no podem renunciar: a la paritat, a la igualtat d’oportunitats a la feina, a la lluita integral contra la violència de gènere, a la conciliació, totes elles qüestions que estan recollides en aquest estatut. Aquest és l’estatut de les persones, és l’estatut de les dones!.

(text extret del blogger de Lourdes Muñoz)

1 comentario:

Anónimo dijo...

Enjoyed a lot! » »