6.11.2006

REFERENDUM : 7 dies

Avui el PP amb el seu aire de víctima acusa als socialistes de l’esbroncada que va rebre en el mercat de Collblanc de Barcelona. Deixant clar que rebutjo qualsevol situació com aquesta, ja que en democràcia tenim dret a fer campanya uns i altres, sempre amb respecte i educació, m’ha sorprès que ràpidament es culpa als socialistes, sense tenir en compte les barbaritats, i fins i tot anticatalanisme, que s’ha dit des del PP durant aquest temps de tramitació de l’Estatut.
El gran valor de la democràcia és la pluralitat i la diversitat d’opinions, i totes elles tenen la possibilitat d’expressar-se, tant col•lectivament com individual, i la gent és prou madura i intel•ligent per donar resposta sense que hi hagi darrera una acció de cap partit polític.
El PP però sempre aprofita qualsevol situació per poder demanar responsabilitats a Pasqual Maragall i a José Luís Rodriguez Zapatero .


Informació de l’Estatut : la cultura

En l’àmbit cultural, es reconeix el dret a accedir a la cultura en condicions d’igualtat per a tothom, com també el deure de preservar el patrimoni cultural.

I el nou estatut atorga a la Generalitat la competència exclusiva sobre les activitats artístiques i culturals, sobre el patrimoni cultural, sobre el foment i la projecció internacional de la cultura catalana sobre arxius, biblioteques i altres centres culturals, sobre producció i distribució de llibres i publicacions periòdiques, o sobre la protecció de la indústria cinematogràfica.

No hay comentarios: