6.12.2006

REFERENDUM : 6 dies

Aquest cap de setmana han sortit diferents sondejos o enquestes que ens pot donar la impresió que hi haurà una alta participació i que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya diran SI. No ens podem refiar del que diuen els diaris i el proper diumenge 18 de juny cal que tots i totes anem a votar SI perquè Catalunya pugui reafirmar amb confiança i amb decisió la seva voluntat de futur.

Aquesta darrera setmana hem de fer el darrer esforç, hem de parlar i convèncer amics, veins, familiars i companys de feina que aquest Estatut és una oportunitat històrica per a treballar per la Catalunya d'avui, de demà i del futur.

INFORMACIÓ DE L'ESTATUT : l'educació

L'escola, i més en general, la formació són la base tant per construir una societat cohesionada com per generar els recursos humans que ens han de permetre avançar cap a la societat del coneixement que el segle XXI ja ha incorporat a les nostres vides.

En el títol I, el nou Estatut incorpora els drets i deures en l'àmbit educatiu, com també els principis rectors que han d'orientar la política educativa.

En l'àmbit educatiu s'estableix el dret a un ensenyament de qualitat, gratuït i en condicions d'igualtat. També es preveu el dret a rebre ajuts públics quan sigui necessari, a disposar de suport quan es tenen necessitats educatives especials, i a la formació professional continuada per a tothom.

Es garanteix tant el dret dels pares a decidir sobre la formació religiosa i moral dels seus fills i filles com la igualtat en la qualitat i l'accés als centres docents privats sostinguts amb fons públics. L'ensenyament és laic.

Els poders públics es comprometen a fomentar una educació respectuosa amb els valors de la igualtat, la llibertat, la solidaritat, el pluralisme i la convivència democràtica.

.

No hay comentarios: